Internet FPT
               
Truyền hình FPT
 
Cáp quang FPT
 
Fshare
 
 

Danh sách hỗ trợ thi công Internet FPT

Email In PDF.

 

Họ và Tên Chức danh Khu vực phụ trách Email
Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Khu Vưc   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Tân Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Quân KTV ,ADSL ,FTTH Q2  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Xuân Đẹp KTV ,ADSL ,FTTH Bình Thạnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tăng Viết Học KTV ,ADSL ,FTTH Bình Thạnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Chí Công KTV ,ADSL ,FTTH Bình Thạnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quang Dũng KTV ,ADSL ,FTTH Q.9 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đường Minh Danh KTV ,ADSL ,FTTH Q.9 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đình Thanh Liêm KTV ,ADSL ,FTTH Thủ Đức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trung Hữu KTV ,ADSL ,FTTH Thủ Đức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Ngọc Trọng KTV ,ADSL ,FTTH Thủ Đức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Thanh Duy KTV SWAP   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tăng Viết Học KTV SWAP   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Lưu Văn Kiện Toàn KTV SWAP   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Lê Ngọc Trúc KTV SWAP   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Ngọc Vỹ KTV SWAP   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Trung Hiếu KTV onsite   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Linh KTV onsite   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Tuấn Anh KTV onsite   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thái Sơn Hà Khảo sát   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Quốc Thắng Khảo sát   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đức Cường Trưởng Khu Vưc Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Dũng  Phó KV Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Lệ KTV Điều Hành Bình Tân (P.Bình Hưng Hòa A) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Vinh KTV Điều Hành Bình Tân (P.An Lạc) ; H.Bình Chánh (Xã Tân Kiên, An Phú Tây) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Vũ  KTV Điều Hành Bình Tân (P.Bình Hưng Hòa) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Lê Duy KTV Điều Hành Bình Tân (P.Bình Hưng Hòa B) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quang Hiền KTV Điều Hành Bắc Bình Chánh:
(Xã Vĩnh Lộc A;Vĩnh Lộc B)
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thu Hồng KTV Điều Hành Bình Tân (P.Bình Trị Đông;Bình Trị Đông A;Bình Trị Đông B) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Anh Tuấn KTV Điều Hành Bình Chánh - Quận 8 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tấn Hội KTV Điều Hành Q6 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trường Nghĩa KTV Điều Hành Quận 8 (P.1;2;3;5;8;13;14;15) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Nam KTV Điều Hành Quận 8 (P.16;6;7;9;10;11;12) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Hiền KTV Điều Hành Quận 8 (P4)
Nam Bình Chánh :
(Xã Bình Hưng;Phong Phú)
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
La Quốc Phong KTV Swap Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Công Thảo KTV Swap Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Yến Ngọc KTV Swap Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Điền KTV Swap Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Huy KTV PayTV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Tư   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Hữu Nam   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Vũ Duy Tùng    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Đạt   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Đức Tài Trưởng Khu Vưc Phụ Trách Chung Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Thiệp Phó KV Phụ Trách Chung Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Ngô Song Điền Trưởng Team SWAP Phụ Trách Chung SWAP Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KTV Điều hành Quận Tân Bình Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KTV Điều hành Quận Tân Bình Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan thế Khoa KTV Điều hành Quận Tân Bình Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Dương Phát KTV Điều hành Quận Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa KTV Điều hành Quận Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Binh KTV Điều hành Quận Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Vương Bảo Thái KTV Điều hành Quận 11 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Viết Hưng KTV Điều hành Quận Phú Nhuận Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Duy Chánh KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thành Long KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoàng Dương KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Duy Tùng KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Nhựt Nam KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn ThịAnh Thư KTV Swap Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khảo Sát Hạ Tầng Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Vũ Bảo Khảo Sát Thuê Bao Q10 ; Q11 ; QTB : Q Tân Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Xuân Nam Trưởng Khu Vưc   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Long Biên Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tuấn Long Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Văn Ninh KTV Điều hành Quận 1 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Nhựt KTV Điều hành Quận 1 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Vĩnh KTV Điều hành Quận 4 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phùng Nhựt Tiền KTV Điều hành Quận 7 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Phước Thành KTV Điều hành Nhà Bè Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phùng Dự Khảo sát   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quốc Việt  Trưởng Khu Vưc Toàn KV Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chung Quốc Huy Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cáp Xuân Hòa Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Kim Long KTV điều hành Gò Vấp Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Ngọc Thiệp KTV điều hành Gò Vấp Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Đức Nhạc KTV điều hành Gò Vấp Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Xuân Cường KTV điều hành Q12 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thanh Tùng KTV điều hành Q12 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Vinh KTV điều hành Q12 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hoài Thanh KTV điều hành Hóc Môn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Lộc KTV điều hành Hóc Môn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quốc Điệp KTV điều hành Củ Chi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tô Thành Huế Trưởng team KTV-SWAP All PNC Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Thuật KTV Swap   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Tân KTV Swap   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Tuấn KTV Swap   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Thị Thi Admin   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Thị Mỹ Hằng Admin-vật tư   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đức Nhật Trưởng Khu Vưc   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Văn Cầu Phó KV   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Ngọc Toàn KTV Điều hành Quận 3 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Duy Chánh KTV Điều hành Quận 3 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thế Minh Phương KTV Điều hành Quận 5 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Đăng Khoa KTV Điều hành Quận 10 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thế Hoàng KTV Điều hành Quận 10 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các bài liên quan

- Đăng ký internet FPT khuyến mãi hấp dẫn tháng 7.

- Chương trình lắp đặt Internet FPT nhân dịp "CHÀO MÙA HÈ".

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 17:22 )  

Đăng Ký Gói Cá Nhân - Gia Đình

Internet FPT với mục tiêu đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu về viễn thông hiện đại,FPT Telecom là công ty tiên phong trong việc cung cấp các gói dịch vụ ADSL 2+ tốc độ cực cao và mức cước tháng cạnh tranh nhất.

 

Đăng Ký Gói Công Ty - Doanh Nghiệp

Cáp quang FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang ,tốc độ cao hơn công nghệ ADSL gấp nhiều lần.

 

Đăng Ký Truyền Hình FPT

Truyền hình HD FPT là dịch vụ Truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam.Truyền hình HD FPT được nâng cấp toàn diện về hệ thống và nội dung,tín hiệu truyền hình được truyền qua hạ tầng Internet băng rộng, thông qua bộ giải mã truyền thẳng lên tivi

 

Đăng Ký Fshare FPT

Fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với nền tảng công nghệ điện toán đám mây với dung lượng, hệ thống lưu trữ tốt nhất đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT Telecom